Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
woensdag 8 maart 14:00 - 15:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Zie jij het ook?
Biddag voor gewas en arbeid
Schriftlezing: 2 Koningen 6 veres 8 - 23
Tekst voor de prediking: idem

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk: Biddagcollrecte Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Op toon hoogte
479 en 550
Psalm
96 vers 1 en 3
WeerklankLied
477 vers 1, 2 en 3
Psalm
25 vers 3
Psalm
33 vers 8 en 10
Psalm
62 vers 1, 4 en 8
WeerklankLied
602 vers 1 - 7