Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
woensdag 8 maart 19:30 - 21:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Bidden om brood: belijdend de wereld van God is
Geef ons heden ons dagelijks brood
Schriftlezing: Deuteronomium 26 vers 1 - 11
Tekst voor de prediking: Zondag 50

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk: Biddagcollrecte Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
125 vers 1 en 4
Psalm
65 vers 6 en 7
Psalm
67 vers 3
WeerklankLied
415 vers 1 - 3
Psalm
66 vers 10
WeerklankLied
11 vers 1 - 5