Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 8 mei 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Jezus en de opstanding
Schriftlezing: Handelingen 17 vers 16 - 34
Tekst voor de prediking: vers 18 en 31

Collectes:

1. Diaconie: Dorcas
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
34 vers 6
Psalm
118 vers 1 en 13
Psalm
32 vers 1
Psalm
22 vers 12 en 14
Psalm
107 vers 8
Psalm
9 vers 1, 2 en 11

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Dorcas.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al meer dan 35 jaar aan

hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen