Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 8 mei 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Dr. A. J. Kunz - Katwijk
Thema:
Schriftlezing: 2 Koningen 19 vers 9-19 en 35-36, Psalm 46 en Mattheüs 28 vers 16-20
Tekst voor de prediking: Psalm 46 vers 8

Collectes:

1. Diaconie: Dorcas
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
39 vers 5
Psalm
46 vers 1 en 2
Psalm
115 vers 7
Psalm
46 vers 3 en 4
Psalm
46 vers 5 en 6
Psalm
77 vers 8

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Dorcas.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al meer dan 35 jaar aan

hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen