Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
vrijdag 8 september 13:30 - 15:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema:
Rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis Lien Hol - Fredrikze
Schriftlezing: Ruth 1 vers 1 - 19a
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk:

Psalmen / Liederen

Zie onderstaande
Liturgie
Binnendragen onder
melodie van Psalm 84
In Memoriam
door Hermien
Psalm
68 vers 1
Echoreizen
door Adri
Zingen: Lichtstad
met uw paarlen poorten
Gebed
Psalm
125 vers 1 en 2
Overdenking door
Ds. A. van Lingen
Psalm
116 vers 1 en 4
Gebeden
Psalm
25 vers 2
Zegen
Romeinen 14
vers 7 en 8
Uitdragen onder
Dank sei Dir, Herr (Aafje Heynis)