Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Van boven of van beneden
Schriftlezing: Galaten 3 vers 1 - 18
Tekst voor de prediking: vers 1

Collectes:

1. Diaconie: HGJB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
43 vers 3 en 4
Psalm
27 vers 3 en 7
WeerklankLied
329 vers 1
Psalm
95 vers 2 en 4
Psalm
31 vers 17
WeerklankLied
365 vers 1 en 2

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor de HGJB.

Het winterwerk is weer van start gegaan en dat is een mooie aanleiding om de diaconiecollecte te bestemmen voor het jeugdwerk in onze gemeente.

Wekelijks komen onze jongeren bij elkaar rondom een geopende bijbel op catechisatie en clubs.

Om hen en de leiding te helpen in het onderzoeken van de bijbel worden diverse materialen gebruikt van de HGJB, daar zijn ook kosten aan verbonden.

Daarom willen we u vragen om financieel bij te dragen om dit belangrijke werk mogelijk maken.

Maar bovenal vragen we uw gebed om leiding van de Heilige Geest voor de jeugd in onze gemeente.