Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 9 januari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Volg Mij
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Schriftlezing: Mattheüs 4 vers 14-25
Tekst voor de prediking: Mattheüs 4 vers 18-22

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
22 :11
Psalm
100 : 2
Psalm
51 : 5
Psalm
108 : 1
Psalm
72 : 11
Onderwijzing
Psalm 102 : 16
Bevestiging
Psalm 116 : 9
Vermaning
Gebeden
Psalm
23 : 3