Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 9 januari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De Naam van de Heere
Afscheid van Ambtsdragers
Schriftlezing: Exodus 3 vers 1-15, 33 vers 18 - 34 vers 8
Tekst voor de prediking: Zondag 36/37

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
22 : 13
Psalm
34 : 2
Psalm
9 : 10
Psalm
103 : 11
Psalm
86 : 6
Toespraak
aftredende broeders
Psalm
146 : 1
Psalm
72 : 11