Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
woensdag 9 maart 11:00 - 12:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Blijven bidden
Biddag voor gewas en arbeid
Schriftlezing: Daniël 6 vers 1 - 11, 12 - 18, 13 - 29
Tekst voor de prediking: Daniël 6

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk: Jaarlijkse Bidstond collecte

Psalmen / Liederen

Psalm
31 vers 2
Psalm
121 vers 1 en 4
Weerklank
487 - Heer, ik kom tot U
Psalm
34 vers 2
Psalm
34 vers 3
Psalm
34 vers 4
Psalm
99 vers 1
Weerklank
249 - Zoek eerst het Koninkrijk