Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
woensdag 9 maart 19:30 - 21:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Het eerbiedige gebed
Biddag voor gewas en arbeid
Schriftlezing: Psalm 112
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk: Jaarlijkse Bidstond collecte

Psalmen / Liederen

Psalm
31 vers 15
Psalm
7 vers 1, 4 en 5
Psalm
25 vers 10
Psalm
24 vers 1, 2 en 3
Psalm
125 vers 1 en 2
Gebed des
Heeren vers 1, 2, 3 en 5