Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 9 april 09:45 - 11:15
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De Zoon des mensen moest........
1e Paasdag
Schriftlezing: Lukas 24 vers 1 - 12, Hebreeën 10 vers 19-25
Tekst voor de prediking: Lukas 24 vers 6-8 via Hebreeën 10 vers 20

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Paasliederen
zie onder
WeerklankLied
289 vers 1 - 3
Psalm
30 vers 8
Psalm
68 vers 2 en 5
Psalm
85 vers 4
WeerklankLied
173 vers 1 en 2