Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 9 juni 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J.C. de Groot - Dordrecht
Thema:
Schriftlezing: Handelingen 8 vers 1 t/m 12 en 26 t/m 40
Tekst voor de prediking: vers 35

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
108 vers 3 en 7
Psalm
72 vers 6
Psalm
143 vers 10
Psalm
87 vers 3, 4 en 5
Psalm
66 vers 8 en 10
Psalm
89 vers 7 en 8