Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 9 juli 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De HEERE en het gewelddadige kwaad
Schriftlezing: Jesaja 11 vers 1 - 10, Habakuk 2 vers 5 - 20, Openbaring 21 vers 1 - 8
Tekst voor de prediking: Habakuk 2 vers 14 en 20

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
14 vers 2 en 7
Psalm
7 vers 1, 2 en 3
Psalm
32 vers 3
Psalm
60 vers 6 en 7
WeerklankLied
113 vers 5
WeerklankLied
216 vers 1, 2, 6 en 7