Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 9 juli 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds.J. J. Verhaar - Krimpen a/d IJssel
Thema: Alles spreekt over God
Schriftlezing: Psalm 19
Tekst voor de prediking: vers 1 - 7

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
15 vers 1 en 3
Psalm
89 vers 3, 4 en 5
Psalm
89 vers 7
Psalm
19 vers 1 en 2
Psalm
19 vers 3
WeerklankLied
418 vers 1 - 4