Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 9 oktober 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds.J. ter Maten - Kesteren
Thema: Gods verbondstrouw en bewogenheid
Schriftlezing: Exodus 2 vers 11 - 21 en 3 vers 1 - 14
Tekst voor de prediking: Exodus 2 vers 23 - 25

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
81 vers 11 en 12
Psalm
111 vers 1 en 3
Psalm
119 vers 34 en 36
Psalm
94 vers 5 en 6
Psalm
31 vers 18 en 19
Psalm
98 vers 1 en 2