Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 9 oktober 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Bidden - Bidden als christen, gebedservaringen, Christus’ gebed
Schriftlezing: Psalm 116 en Romeinen 8 vers 14 - 39
Tekst voor de prediking: Zondag 45

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
84 vers 1 en 3
Psalm
65 vers 1 en 2
Psalm
66 vers 10
Psalm
31 vers 1 en 2
Psalm
71 vers 17
Psalm
103 vers 1, 2 en 3