Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 10 maart 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De geliefde Zoon gestuurd
Bediening van het heilig avondmaal
Schriftlezing: Lukas 19 vers 45 – 20 vers 19
Tekst voor de prediking: Lukas 20 vers 13m

Collectes:

1. Diaconie: stichting CRR, avondmaalstafel voor de NPV
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
86 vers 3 en 6
Lofzang van
Zacharias vers 1
Psalm
103 vers 2
Psalm
146 vers 3, 4 en 5
Weerklanklied
332 vers 1, 2 en 3
Weerklanklied
326 vers 1 - 6
Psalm
116 vers 4, 5, 7, en 8
Psalm
73 vers 12

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting CRR. De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden. Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?” Op deze vraag geeft Stichting Christian Refugee Relief (CRR) praktische antwoorden. Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is. En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk! En een prachtige christelijke opdracht bovendien. Laten we dit werk van harte ondersteunen en daarom deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.

 

De collecte op de Avondmaalstafel is bestemd voor de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) De NPV is er voor uw vragen over gezondheid en ziekte. Ieder mensenleven is kostbaar en verdiend bescherming, vanaf het prille begin tot aan het einde. Daarom komt de NPV op voor het leven. Niet alleen met woorden maar ook met daden. Zij komen op voor de beschermwaardigheid van het leven, ongeacht de levensfase of de kwaliteit. Dit doen zij door het bieden van praktische vrijwillige thuishulp, en advies bij medisch-ethische vragen. Laten we dit werk van harte ondersteunen en daarom deze collecten van harte bij u en jou aanbevolen.