Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 10 maart 16:30 - 18:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Geef aan God wat van God is
Dankzegging voor het Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Schriftlezing: Lukas 20 vers 20 – 26
Tekst voor de prediking: Lukas 20 vers 25

Collectes:

1. Diaconie: stichting CRR
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
87 vers 3, 4 en 5
Psalm
95 vers 1 en 2
Weerklanklied
266 vers 1
Psalm
135 vers 1, 2 en 3
Psalm
119 vers 64
Weerklanklied
267 vers 1 - 6

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting CRR. De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden. Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?” Op deze vraag geeft Stichting Christian Refugee Relief (CRR) praktische antwoorden. Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is. En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk! En een prachtige christelijke opdracht bovendien. Laten we dit werk van harte ondersteunen en daarom deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.