Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zaterdag 10 juni 10:30 - 12:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema:
Rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis Maria Pieternella Borsje -Hoogendijk
Schriftlezing: Psalm 124
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk:

Psalmen / Liederen

BInnendragen
onder melodie van Psalm 143
In memoriam
door de kleinkinderen
Kleinkinderen zingen
vers 1 en 2 van De Heer is mijn Herder
Onze hulp
Psalm
121 vers 2 en 3
Gebed
Psalm
27 vers 5 en 7
Overdenking
Psalm
31 vers 5 en 7
Gebeden
Psalm
43 vers 3 en 4
Zegen
Romeinen 14 vers 7 en 8
Orgelspel tijdens het uitdragen:
“Wat de toekomst brengen moge"