Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 10 juli 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Het heiligdom
Schriftlezing: Jesaja 6 vers 1 - 7, Psalm 73 vers 3-26 en Mattheus 25 vers 31 - 46
Tekst voor de prediking: Psalm 73 vers 17

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
54 vers 1 en 2
Psalm
92 vers 3, 4 en 5
Psalm
119 vers 69 en 88
Schriftlezing
Jesaja 6 vers 1 -7
Psalm
73 vers 1
Schriftlezing
Psalm 73 vers 3 -26
Psalm
73 vers 14
Schriftlezing
Mattheüs 25 vers 31 - 46
Psalm
76 vers 4 en 5
Psalm
97 vers 6
Psalm
94 vers 8