Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 10 juli 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J.C. Breugem - Boven-Hardinxveld
Thema: Christus, in leven en dood
Schriftlezing: Filippenzen 1 vers 19 - 26
Tekst voor de prediking: vers 21

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
56 vers 5 en 6
Psalm
31 vers 1 en 12
Psalm
16 vers 6
Psalm
42 vers 1, 3 en 5
Psalm
73 vers 12, 13 en 14
Psalm
68 vers 10