Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 10 december 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Wat een blijdschap in Gods weg te gaan, of reizen in de weg van Abraham
Bediening van de Heilige Doop
Schriftlezing: Genesis 24 vers 1-28, 54b-67, Lukas 1 vers 26-38
Tekst voor de prediking: Genesis 24 vers 21 en 58

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
57 vers 5 en 7
Psalm
110 vers 1 - 4
Psalm
51 vers 4
WeerklankLied
309 vers 1 - 4
Psalm
267 vers 1 en 6
Lofzang van
Simeon vers 2
Lofzang van
Zacharias vers 4 en 5