Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 10 december 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prop. H.J. Teeuwissen - Huizen
Thema: Lofzang van Zacharias
Schriftlezing: Lukas 1 vers 56 - 80
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
60 vers 6 en 7
WeerklankLied
48 vers 1 en 4
Psalm
40 vers 5
WeerklankPsalm
51 vers 5 en 6
Psalm
18 vers 1 en 15
Psalm
89 vers 12