Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 11 februari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J. A. van de Berg - St. Antoniepolder
Thema: Volharden tot het einde
Schriftlezing: Matheus 24: 1-14
Tekst voor de prediking: Matheus 24:13

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
77 vers 1 en 6
Psalm
32 vers 4
Psalm
97 vers 1
Psalm
68 vers 8 en 10
Psalm
84 vers 6
Psalm
48 vers 4 en 6