Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 11 februari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Leven in het licht van wat komt
Schriftlezing: Romeinen 8
Tekst voor de prediking: Nicea 9

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
78 vers 2 en 3
Weerklanklied
219 vers 1, 2 en 3
Psalm
96 vers 6
Psalm
7 vers 4 en 7
Psalm
98 vers 4
Weerklanklied
86 vers 1 - 5