Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 11 september 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: prof. dr. H. v/d Belt - Woudenberg
Thema: Binnengaan in Gods koninkrijk
Schriftlezing: Mattheüs 7 vers 7 - 20
Tekst voor de prediking: vers 13-14

Collectes:

1. Diaconie: Mercy Ships
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
75 vers 1 en 6
Psalm
1 vers 1
Psalm
25 vers 2
Psalm
119 vers 15 en 17
Psalm
139 vers 2 en 14
Psalm
118 vers 10

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Mercy Ships.

Mercy Ships vaart met het ziekenhuisschip ‘Africa Mercy’ naar de armste landen in Afrika om daar medische zorg mogelijk te maken d.m.v. training en operaties.

Op dit moment wordt hun tweede schip ‘Global Mercy’ gebouwd en is inmiddels ook al in de vaart, op deze manier kunnen zij dubbel zoveel mensen helpen.

Hun doel is om zo dus hoop te geven en genezing te brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden, omdat ieder mens kostbaar is.

Je kan ook SHIPmate worden en op die manier hun schepen ondersteunen voor een periode van een jaar, zie hiervoor hun website: https://www.mercyships.nl/doe-mee/word-shipmate/

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.