Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 12 februari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. H. J. van der Veen - Sliedrecht
Thema: Slachtschapen
Schriftlezing: Zacharias 11 vers 1 - 17
Tekst voor de prediking: Vers 7a

Collectes:

1. Diaconie: Noodhulp collecte Aardbeving Turkije en Syrië
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
119 vers 5 en 6
Psalm
80 vers 1 en 11
Psalm
119 vers 88
WeerklankPsalm
44 vers 1, 3 en 7
WeerklankPsalm
23a vers 1, 2, 3, 4 en 5
Psalm
89 vers 7 en 8

Noodhulpcollecte Diaconie:Bij zware aardbevingen in de grensregio van Turkije en Syrië zijn veel doden en gewonden gevallen. De ravage is enorm. Reddingsteams zijn in de getroffen gebieden hulp aan het verlenen. Het christelijk noodhulpcluster (Dorcas, Tearfund en ZOA) is ook aanwezig in het noorden van Syrië. Daardoor kan er direct noodhulp verleend worden, zoals opvang en voedsel. Uw en jouw ondersteuning is nodig. Daarom zal de diaconiecollecte zondag bestemd zijn voor de noodhulp die wordt verleend in de getroffen gebieden. Wil je daarnaast bidden voor de vele slachtoffers en de hulporganisaties ter plaatse? Hartelijk bedankt!