Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 12 februari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Uw wil geschieden
Een gebed met een diepe bodem
Schriftlezing: Jeremia 14 vers 11-15, Mattheus 26 vers 36 - 46
Tekst voor de prediking: Zondag 49

Collectes:

1. Diaconie: Noodhulp collecte Aardbeving Turkije en Syrië
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
119 vers 36 en 37
WeerklankPsalm
103 vers 8 en 9
Psalm
86 vers 6
WeerklankLied
142 vers 4 en 5
Psalm
131 vers 4
Psalm
62 vers 1 en 4

Noodhulpcollecte Diaconie:Bij zware aardbevingen in de grensregio van Turkije en Syrië zijn veel doden en gewonden gevallen. De ravage is enorm. Reddingsteams zijn in de getroffen gebieden hulp aan het verlenen. Het christelijk noodhulpcluster (Dorcas, Tearfund en ZOA) is ook aanwezig in het noorden van Syrië. Daardoor kan er direct noodhulp verleend worden, zoals opvang en voedsel. Uw en jouw ondersteuning is nodig. Daarom zal de diaconiecollecte zondag bestemd zijn voor de noodhulp die wordt verleend in de getroffen gebieden. Wil je daarnaast bidden voor de vele slachtoffers en de hulporganisaties ter plaatse? Hartelijk bedankt!