Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 12 maart 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van der Stoep - Wapenveld
Thema: Groot zijn door klein te worden
Jeugddienst
Schriftlezing: Jesaja 53 vers 10-12 en Mattheüs 20 vers 17-28
Tekst voor de prediking: Mattheüs 20 vers 20-22

Collectes:

1. Diaconie: Christian Refugee Relief (CRR)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

WeerklankLied
153 vers 1, 2, 5 en 6
WeerklankPsalm
75 vers 1, 4 en 5
WeerklankLied
428 vers 1 en 2
Psalm
131 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm
17 vers 3 en 8
WeerklankLied
144 vers 1 - 4

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting CRR.

De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden.

Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?”

Op deze vraag geeft Stichting praktische antwoorden.

Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is.

En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk!

En een prachtige christelijke opdracht bovendien.

Laten we dit werk van harte ondersteunen en daarom deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.