Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 12 mei 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds.J.R. Volk - Alblasserdam
Thema: Wie volgt u/ijj?
Schriftlezing: Openbaring 13 vers 11 - 14 vers 13
Tekst voor de prediking: Openbaring 14 vers 4 midden

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
103 vers 3 en 10
Psalm
119 vers 87 en 88
Psalm
25 vers 5
Psalm
49 vers 3 en 5
Psalm
89 vers 8 en 9
Psalm
68 vers 2