Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 12 mei 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De Heilig Geest
Schriftlezing: Genesis 1 vers 1 en 2, 11 en 12, 26-28, Jesaja 11 vers 1-5, Lukas 1 vers 13-17 en 30-35, Johannes 16 vers 5-15
Tekst voor de prediking: Nicea 10

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
104 vers 14 en 17
Weerklanklied
199 vers 1 - 5
Psalm
33 vers 1
Psalm
96 vers 1, 2 en 8
Psalm
119 vers 86
Weerklanklied
200 vers 1-5