Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 12 juni 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prof. dr. J. Hoek - Veenendaal
Thema: De vlucht van de duif
Schriftlezing: Psalm 55 en Romeinen 8 vers 18 - 27
Tekst voor de prediking: Psalm 55 vers 7 - 9

Collectes:

1. Diaconie: Open doors
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
44 vers 1 en 14
Psalm
84 vers 2 en 3
Psalm
119 vers 39
Psalm
56 vers 4, 5 en 6
Psalm
55 vers 4 en 13
Psalm
27 vers 7

Deze zondag voor de vervolgde kerk collecteren we voor stichting Open Doors

Open Doors werk in zo’n vijftig landen waar christenen vervolgd en verdrukt worden

Zij brengen Bijbels en christelijke lectuur in landen die daarvoor gesloten zijn

Ze leiden ook kerkleiders op en geven praktische hulp zoals traumazorg en noodhulp, maar ook financiële hulp aan deze vervolgde christenen

Dit belangrijke maar ook gevaarlijke werk kunnen zij doen omdat zij geloven dat wanneer een lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor. 12:26)

Open Doors gelooft ook zeker in Jezus opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het evangelie

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen en laten we als gemeente ook biddend om deze vervolgde broeders en zusters heen staan