Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 12 juni 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. T. van Bruggen - Streefkerk
Thema: Bidden voor vervolgde christenen
Schriftlezing: Handelingen 12 vers 1 -19
Tekst voor de prediking: Vers 5b, 11b en 17

Collectes:

1. Diaconie: Open doors
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
46 vers 1 en 4
Psalm
68 vers 3
Psalm
9 vers 5
Psalm
126 vers 1, 2 en 3
Psalm
69 vers 13
Psalm
146 vers 5 en 8

Deze zondag voor de vervolgde kerk collecteren we voor stichting Open Doors

Open Doors werk in zo’n vijftig landen waar christenen vervolgd en verdrukt worden

Zij brengen Bijbels en christelijke lectuur in landen die daarvoor gesloten zijn

Ze leiden ook kerkleiders op en geven praktische hulp zoals traumazorg en noodhulp, maar ook financiële hulp aan deze vervolgde christenen

Dit belangrijke maar ook gevaarlijke werk kunnen zij doen omdat zij geloven dat wanneer een lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor. 12:26)

Open Doors gelooft ook zeker in Jezus opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het evangelie

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen en laten we als gemeente ook biddend om deze vervolgde broeders en zusters heen staan