Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 12 november 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. P. G. Oskamp - Waverveen
Thema: De HEERE kiest de koning
Schriftlezing: 1 Samuel 10 vers 17 - 27, 1 Korinthe 1 vers 26 - 31
Tekst voor de prediking: 1 Samuel 10 vers 24

Collectes:

1. Diaconie: Zondagsscholen
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
49 vers 2 en 3
Psalm
139 vers 1 en 7
Psalm
139 vers 14
Psalm
113 vers 3 en 4
Psalm
17 vers 2 en 3
Psalm
19 vers 7

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor de beide Zondagscholen in onze gemeente.

Zondagschool “Josafath” in de Dorpskerk en zondagschool “Gideon” in Rehoboth.

De Kerstfeestviering brengt voor de Zondagscholen naast het vele voorbereidings- en instudeerwerk ook altijd extra kosten met zich mee.

Van harte dit mooie werk onder de kleine kinderen uit de gemeente (en daarbuiten) aanbevolen in gave en gebed.