Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 12 november 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Nicea 5 - Mens geworden
Schriftlezing: Johannes 1 vers 1 - 14, Lukas 1 vers 26 - 37
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Zondagsscholen
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
50 vers 1 en 2
Lofzang van
Maria vers 1 en 3
Psalm
43 vers 3 en 4
WeerklankLied
478 vers 1, 2, 4 en 5
WeerklankLied
128 vers 1 - 5
Psalm
73 vers 12 en 13

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor de beide Zondagscholen in onze gemeente.

Zondagschool “Josafath” in de Dorpskerk en zondagschool “Gideon” in Rehoboth.

De Kerstfeestviering brengt voor de Zondagscholen naast het vele voorbereidings- en instudeerwerk ook altijd extra kosten met zich mee.

Van harte dit mooie werk onder de kleine kinderen uit de gemeente (en daarbuiten) aanbevolen in gave en gebed.