Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 12 december 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De kinderen die de Heere mij gegeven heeft
Schriftlezing: Jesaja 8 vers 1-22
Tekst voor de prediking: Jesaja 8 vers 18a

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Voorzang Psalm
17 : 4
Psalm
130 : 3
Lofzang
van Zacharias : 4
Psalm
27 : 7
Psalm
22 : 12
Lofzang
van Maria : 3