Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
donderdag 13 januari 13:30 - 15:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen en Ds. P. D. van den Boogaard
Thema:
Rouwdienst van Pieter Dingeman van den Boogaard
Schriftlezing: Psalm 13 en 2 Timotheüs 4 vers 1-8
Tekst voor de prediking: Psalm 30 vers 6 en 2 Timotheüs 4 vers 8

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk:

Psalmen / Liederen

Bij binnendragen
orgelspel : Rust mijn ziel uw God is Koning
Psalm
73 : 1 en 12
Psalm
30 : 3
Psalm
52 : 7
Psalm
17 : 8
Romeinen
14 : 7 en 8
Bij uitdragen
koraal van Psalm 32 : 3