Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 13 februari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Geef ieder het leven - Laat de ander voorgaan
Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13 -26 en 44 - 48
Tekst voor de prediking: Zondag 40

Collectes:

1. Diaconie: GlobalRize
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
27 vers 4
Psalm
101 vers 1
Tien geboden
vers 9
Psalm
72 vers 7
Psalm
133 vers 3
Psalm
85 vers 4

Deze zondag is de diaconie collecte bestemd voor:stichting GlobalRize.

Stichting GlobalRize Nederland heeft als doel wereldwijd christenen te helpen groeien in hun geloof en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen.

GlobalRize doet dit met name via het internet. Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt namelijk gebruik van het internet.

Via Facebook, Twitter, Instagram en websites is het gemakkelijk om contacten te leggen en te onderhouden.

GlobalRize gelooft dat het internet een geschenk is om het Evangelie te kunnen delen.

Daarom plaatsen zij berichten via de sociale media en begeleiden zij mensen die meer over het geloof willen weten.

En het werkt! Mensen uit 171 landen zien de boodschappen, reageren en komen tot geloof.

Van harte het werk van deze stichting aanbevolen.