Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 13 maart 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. G.H. van der Ziel - Waarder
Thema: Tegen alle verdrukking in gaat God Zijn weg
Schriftlezing: Handelingen 12
Tekst voor de prediking: Vers 24

Collectes:

1. Diaconie: GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
30 vers 3
Psalm
99 vers 1, 2 en 8
Psalm
27 vers 7
Psalm
2 vers 1 en 2
Psalm
92 vers 4 en 7
Psalm
2 vers 4 en 7

Diaconie collecte voor de GZB –

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 (GZB)

De opbrengst is bestemd voor diaconaal project: Congo

Congo wordt al jarenlang geteisterd door armoede, (rebellen)geweld en diverse ziektes, zoals mazelen en malaria.

In het dorpje Lolwa staat een ziekenhuis van de kerk die voor mensen in een grote regio van levensbelang is.

Maar om de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen, is dringend behoefte aan goede medische apparatuur.

Met de opbrengst van deze collecte willen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorg verbeterd.

Met nieuwe apparatuur kan de juiste diagnose worden gesteld en kunnen patiënten beter worden behandeld.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.