Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 13 augustus 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prop. A. N. Kleijn - Nieuw Lekkerland
Thema: Het middel van onze zonden
Schriftlezing: 1 Johannes 1 vers 1 - 2 vers 2
Tekst voor de prediking: vers 2 vers 1-2

Collectes:

1. Diaconie: St. CCR (Christian Children Relief)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
26 vers 2 en 8
Psalm
122 vers 1 en 2
Psalm
79 vers 7
Psalm
103 vers 4, 5 en 6
Psalm
32 vers 6
Psalm
85 vers 1 en 4

Zondag 13 augustus

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de St. CCR (Christian Children Relief)

Gestart vanuit het niets en vanaf het begin actief met enthousiaste en betrokken medewerkers en gastgezinnen die allen bezield zijn met dezelfde diepe overtuiging. Altijd handelend vanuit het voorbeeld van[1]en de liefde tot Christus met als inzet het doen van goede werken uit dankbaarheid. Het werk van deze stichting is steeds gericht op jonge kwetsbare kinderen die soms ook zonder het te weten zelf tot een voorbeeld van dankbaarheid en afhankelijk zijn geweest voor de medewerkers en de gastgezinnen. Het getuigenis van de jonge mensen nu, die ooit als kind in Nederland zijn geweest is een bemoediging om met dit werk door te blijven gaan. God alleen de eer voor dit mooie werk onder de kinderen van Zhytomir.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.