Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 13 november 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. R. van de Kruijff - Molenaarsgraaf
Thema: Leren van de personen rond Naäman
Schriftlezing: 2 Koningen 5 vers 1 - 19 en Lukas 4 vers 16 - 30
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Zondagsschool Gidein & Josafath
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
93 vers 1 en 4
Psalm
100 (melodie 134 i.v.m. tweetaling zingen)
WeerklankPsalm
115 vers 3, 4 en 8
Psalm
51 vers 4
Psalm
146 vers 2 en 3
WeerklankLied
310