Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 13 november 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Onze Vader, die in de hemelen zijt
God, Afstand, Verzoening, Vader, In de hemel
Schriftlezing: Genesis 3, Lukas 2 vers 41 - 50 en Johannes 20 vers 17
Tekst voor de prediking: Zondag 47

Collectes:

1. Diaconie: Zondagsschool Gidein & Josafath
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
96 vers 6 en 9
Psalm
68 vers 9 en 10
Psalm
95 vers 2
Psalm
96 vers 5 en 6
Psalm
33 vers 11
WeerklankLied
411 vers 1 en 2