Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 14 januari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De gemeente: voorontwerp van het Koninkrijk
Bevestiging ambtdragers
Schriftlezing: Mattheüs 10 vers 24 – 42
Tekst voor de prediking: Mattheüs 10 vers 40-42

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
71 vers 10 en 11
Psalm
103 vers 10 en 11
Psalm
51 vers 1
Psalm
150 vers 1 en 2
Weerklanklied
470 vers 1 - 4
Weerklanklied
322 vers 1 (ambtsdragers)
Weerklanklied
322 vers 4 (toezingen, gewijzigd)
Psalm
145 vers 4 en 5

Gewijzigde tekst Weerklanklied 322 vers 4
Vernieuw hen blijvend door uw goedheid,
bewaar hen in uw heerschappij.
Uw Woord, o Vader, is de waarheid,
schenk hun daar licht en ijver bij!
Zij zullen zich voor U nooit schamen,
aan wie hun leven toebehoort;
geef Geestkracht om hen te bekwamen.
in trouw getuigen van Uw Woord