Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 14 april 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Dr. C. A. van der Sluijs - Veenendaal
Thema:
Schriftlezing: Schriftlezingen 2 Samuel 6 vers 12 - 15, Psalm 24, Hebreën 12 vers 18 - 24
Tekst voor de prediking: Psalm 24 vers 2

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
97 vers 6 en 7
Psalm
121 vers 1 en 2
Psalm
68 vers 4
Psalm
24 vers 1 - 5
Psalm
43 vers 3
Weerklanklied
233 vers 1-3