Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 14 mei 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: God bewonderen
Openbare belijdenis van het geloof
Schriftlezing: Psalm 103
Tekst voor de prediking: vers 6 - 14

Collectes:

1. Diaconie: Dorcas
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
143 vers 10 en 11
WeerklankLied
281 vers 1 - 4
Psalm
32 vers 1
Psalm
33 vers 1 en 11
Psalm
17 vers 3 en 4
WeerklankLied
474 vers 1 - 4

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Dorcas.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al meer dan 35 jaar aan

hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.