Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 14 mei 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Gebed tot de almachtige Vader
In geloof en overgave
Schriftlezing: Johannes 20 vers 17-18, Mattheüs 25 vers 31-46 en 1 Korinthe 15 vers 25-28
Tekst voor de prediking: Zondag 52 vraag 128 en 129

Collectes:

1. Diaconie: Docas
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
144 vers 1 en 2
Psalm
145 vers 1 en 4
Psalm
150 vers 1
WeerklankLired
230 vers 1, 2 en 5
Psalm
145 vers 5
WeerklankLied
243 vers 1 - 4

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Dorcas.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al meer dan 35 jaar aan

hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.