Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 14 juli 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Vuuren - Capelle aan de IJssel
Thema: Buitengewone menslievendheid
Schriftlezing: Handelingen 28 vers 1-0 en Titus 3 vers 1-7
Tekst voor de prediking: Handelingen 28 vers 2a

Collectes:

1. Diaconie: Gevangenzorg Nederland
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
123 vers 1en 2
Psalm
91 vers 5 en 6
Psalm
8 vers 4
Psalm
107 vers 12, 13 en 14
Psalm
147 vers 2
Weerklanklied
475 vers 1, 2 en 3

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Gevangenenzorg Nederland.

Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste.

Vrijwilligers van deze stichting bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Om hulp te kunnen blijven bieden zijn financiële middelen hard nodig.

Van harte aanbevolen in uw en jou voorbede en gav