Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 14 november 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: prop. H. H. Mots - Ridderkerk
Thema: Bereid voor de komst van de Zoon des mensen!
Schriftlezing: Lukas 12:22-48
Tekst voor de prediking: Lukas 12:35-40

Collectes:

1. Diaconie: Zondagsscholen
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Voorzang psalm
13 vers 1
Psalm
147:4 en 5
Psalm
6:3
Psalm
55:13
Psalm
7: 4, 5 en 9
Psalm
98:3 en 4