Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 15 januari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Het verlangen naar het Ambt
Bevestiging van jeugdouderling Machiel Wijland
Schriftlezing: 1 Timotheus 3
Tekst voor de prediking: vers 1

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
113 vers 3 en 4
Psalm
108 vers 1 en 2
Psalm
134 vers 1
Psalm
27 vers 3
Psalm
116 vers 9 en 10
Psalm
143 vers 10 (gewijzigd)
WeerklankLied
414 vers 1, 2 en 3