Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
vrijdag 15 april 19:30 - 21:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten
Goede vrijdag
Schriftlezing: Markus 15 vers 33 - 41
Tekst voor de prediking: vers 34

Collectes:

1. Diaconie: Scharlaken koord
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
35 vers 1
Psalm
22 vers 1 en 12
Psalm
31 vers 1
Psalm
69 vers 3 en 4
Lofzang van
Simeon vers 1
Psalm
22 vers 14 en 16